NIEUWSBRIEF JUNI 2017

 

NIEUWSBRIEF voor patiënten van onze praktijk

Telefoonnummers: praktijk 522445 / spoed 518628 / recepten 547796

Website: www.dechesnevandergang.nl

 

Waarom deze nieuwsbrief?

Er zijn wel eens onderwerpen betreffende zorg, die wij graag onder uw aandacht brengen. De onderwerpen kunnen de zorg in de praktijk betreffen, maar ook gezondheidszorg in het algemeen. Deze wetenswaardigheden delen we met u in deze nieuwsbrief.

 

 

Wisseling praktijkverpleegkundige

Op 1 augustus stopt Grietje Hekstra met haar werk als praktijkverpleegkundige. Ze heeft jarenlang een bijdrage geleverd aan optimale patiëntenzorg en we vinden het jammer, dat ze vertrekt. Haar opvolgster is Sytske de Vries en we vertrouwen erop, dat zij de zorg goed zal continueren. De werkdagen van Sytske blijven dezelfde als die van Grietje, namelijk dinsdag en woensdag.

 

 

Melden bij binnenkomst voor afspraak

Veel patiënten hebben de gewoonte zich even bij de assistente te melden, als ze binnen komen voor hun afspraak op het spreekuur. Wij waarderen dat zeer. Het maakt dat wij even kunnen checken of voor deze patiënt een afspraak gepland staat. Anderzijds kan de assistente een patiënt  waarschuwen als het spreekuur veel vertraging opgelopen heeft.

Wij verzoeken u elke keer bij de assistente kenbaar te maken, dat u aanwezig bent voor uw afspraak.

 

 

Berichten uit het ziekenhuis

Uitslag van onderzoek in het ziekenhuis of verslag van bezoek aan specialisten is voor de huisartsen niet direct beschikbaar. Wij kunnen (nog) niet in het ziekenhuissysteem kijken. Vaak zijn we afhankelijk van de brief, die een specialist over u stuurt. Dit betekent, dat wij als huisartsen niet altijd meteen op de hoogte zijn van wat u in het ziekenhuis meemaakt. Wij reageren misschien soms later op uw ervaringen, dan u verwacht. Belt u ons vooral, als u iets belangrijks wilt vertellen.

 

 

Korte vakantie

Maandag 3 t/m vrijdag 7 juli is de praktijk gesloten.

Zoals steeds nemen dokter Smit en dokter van Elselo waar, uitsluitend voor spoedgevallen. Hun adres is Geelgorsstraat 3, tel 530501.

Probeert u zo veel mogelijk uw herhaalrecepten op tijd te bestellen, zodat u genoeg medicijnen hebt. Voor nood is het nummer van de receptenlijn van praktijk Smit: 539252.

In de ‘grote vakantie’ ( 24 juli t/m 1 september) is de praktijk gewoon open. 

 

 

 

Drachten, 13 juni  2017          Praktijk Dechesne & van der Gang


15-06-2017

herhaalrecepten